Få udarbejdet en tilstands- og vedligeholdelsesplan for jeres ejerlejligheds- eller andelsboligforening og minimér antallet af uforudsete udgifter og skader. Med planen i hånden får I et godt overblik over ejendommen i de næste mange år. Hvis I ønsker det, kan I få tilkoblet en fast husrådgiver, der kan hjælpe jer med at følge vedligeholdelsesplanen. 


Alle ejendomme kræver vedligeholdelse

Det kræver tid og faglig viden at varetage vedligeholdelse af en ejendom. Det er uanset, om det er en helt ny, nyere eller ældre ejendom. Mange bestyrelser rekvirerer ofte en håndværker, når skaden er sket. Det kan medvirke til følgeskader og dårlige tekniske løsninger pga. manglende penge til udbedring.

Vi ønsker at ændre denne tendens og tilbyder derfor at udarbejde tilstands- og vedligeholdelsesplaner for ejerlejligheds- eller andelsboligforeninger. Alle ejendomme kræver vedligeholdelse så hvorfor ikke lave en plan, der kan minimere antallet af uforudsete udgifter og skader?

 

Minimér uforudsete udgifter og skader med en plan for ejendommen

En tilstands- og vedligeholdelsesplan vil give jer et overblik over ejendommens eventuelle fejl og mangler, så I i rette tid kan udbedre dem og undgå mange uforudsete udgifter og skader. Planen vil strække sig over mange år frem i tiden. Det giver også mulighed for at tage højde for større udgifter i det samlede budget for ejendommen.

 

Udarbejdelse af tilstands- og vedligeholdelsesplan

Selve udarbejdelsen af planen foregår ved, at ejendommen gennemgås fra kælder til kvist, og bygningsdele og installationer registreres med tilstand, alder og forventet levetid. Ud fra dette laves en 10-årig plan med angivelse af, hvornår de forskellige arbejder skal udføres samt budget.

Med i planen kan vi endvidere kigge på udviklingsmuligheder i ejendommen fx altaner, udnyttelse af loftrum eller andre spændende ting, der kunne tilføre ejendommen mere værdi.

 

Få tilknyttet en fast husrådgiver

Vi kan tilbyde at tilkoble en fast husrådgiver til jeres ejendom, som vil lave opfølgning på opgaver, der bliver udført efter vedligeholdelsesplanen. Husrådgiveren fungerer som en slags kontrolinstans, der sikrer, at opgaverne reelt bliver udført, og at de er blevet udført korrekt.

Ønsker I slet ikke at skulle varetage noget, kan vi sørge for hele opgaven med at rekvirere håndværkerne, tilsyn og opfølgning. En fast husrådgiver kan købes som en klippekortordning eller som en årlig kontrakt fra 1-5 år.

 

Vi kommer gerne forbi og fortæller om planen

Har I lyst til at høre mere om vores tilstands- og vedligeholdelsesplan, kommer vi gerne forbi til jeres næste bestyrelses- eller fællesmøde og fortæller om, hvad vi kan tilbyde. Det koster kun en kop kaffe. Så kan I bedre vurdere, om det kunne være en brugbar løsning for jeres ejer- eller andelsforening.

 

Aftal et møde

Ønsker I at få udarbejdet en tilstands- og vedligeholdelsesplan for jeres ejendom, kan I tage kontakt til os og aftale et møde på ejendommen.